http://www.splywykajakowe.tp2.pl

Wybierz język interfejsu

German Polish

 Spływy
 Vademecum
 Cennik
 Spływy grupowe
 Uwaga !!!
 Kontakt
 O Rzece
Fotoalbum
Spływy zorganizowane

Spływy zorganizowane na trasie Bydlino – Ustka, w ramach których zapewniamy:
  • sprzęt, tj. kajaki dwuosobowe z laminatu, wiosła, kamizelki asekuracyjne, inny sprzęt
  • przewodników
  • ubezpieczenie od NNW na kwotę 5.000,- na osobę
  • dowóz uczestników na miejsce startu i odwiezienie na miejsce po zakończeniu imprezy
  • transport sprzętu
  • nadzór nad całością imprezy

Warunki udziału to:
  • ukończone 12 lat; w przypadku osoby młodszej odpowiedzialność za nią bierze dorosły uczestnik spływu, a fakt sprawowania takiej opieki potwierdza na dostarczonym przez organizatora druku; obowiązuje przy tym zasada, że na jednego opiekuna przypada jeden podopieczny i stanowią oni jedną załogę
  • deklarowany dobry stan zdrowia i umiejętność pływania
  • minimalna ilość osób to 10, a maksymalna to 30.
Zgłoszeń dokonywać należy na trzy dni przed planowanym terminem spływu ze względu na konieczność zawarcia umowy ubezpieczenia. Potrzebne dane to: imię i nazwisko, wiek, PESEL. Firma zaświadcza pod rygorem odpowiedzialności karnej, że powyższe dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celu zawarcia umowy ubezpieczenia, nie będą przetwarzane, ani nie zostaną udostępnione osobom trzecim.

Spływy dla pensjonatów, ośrodków wczasowych, kolonii itp. Dotyczy to wymienianych już tutaj tras na Słupi, jak też innych odcinków rzeki, ustalonych na bieżąco z zamawiającym. Szczegółowa oferta zostanie sformułowana dla danego klienta, wedle jego życzeń i możliwości naszej firmy. Prosimy o składanie zamówień nie później, niż na cztery dni przed planowanym terminem imprezy.

Copyright © Słupsk strony internetowe All rights reserved.